+385 23 666 295; +385 1 5804 380; Mobitel: +385 98 92 44 110 - STUDIO JELLY j.d.o.o.
Energetsko certificiranje objekata

STUDIO JELLY j.d.o.o. za poslovne usluge

Ovlašteni smo od strane Ministarstva graditeljstva - broj ovlaštenja: P-880/2015
ENERGETSKI CERTIFIKATI
VAŽNA OBAVIJEST

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Obzirom da je od 1.1.2014. stupio na snagu Zakon o gradnji koji propisuje da se nekretnine za koje je propisana izrada energetskog certifikata mogu oglašavati za prodaju u medijima ako je u oglasu naveden njihov energetski razred Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja dobilo je brojne upite o tome što se smatra medijem. Pojam medija definiran je Zakonom o medijima (NN 59/04, NN 84/11, NN 81/13) i Zakonom o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13) te stoga objavljujemo s tim u vezi bilješku Ministarstva kulture koje je nadležno za citirane zakone:

BILJEŠKA O PORTALIMA KOJI SU NAMIJENJENI OGLAŠAVANJU

Portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju, a ne sadrže urednički oblikovane programske sadržaje koji se objavljuju dnevno ili periodično od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja, nisu mediji sukladno članku 2. Zakona o medijima.

Sve elektroničke publikacije upisane su u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija pri Agenciji za elektroničke medije, te se može provjeriti koji portali su elektroničke publikacije tj. imaju status medija.

Vezano za oglašavanje, prema članku 24. novoga Zakona o gradnji (NN 153/13) ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela.

ZAKLJUČNO: portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju nisu mediji te se na njih ne primjenjuje stoga navedena odredba novoga Zakona o gradnji (NN 153/13).

/ preuzeto: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agencija za elektroničke medije nadležna je za provođenje Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09, 84/11 i 94/13, dalje: ZEM) te je ovlaštena davati pojašnjenja vezana uz primjenu navedenog Zakona.

Odredbom članka 2. stavka 1. točke 2. ZEM-a propisano je kako su elektroničke publikacije urednički oblikovani programski sadržaji koji se objavljuju dnevno ili periodično putem interneta od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja.

Sukladno gore navedenoj odredbi ZEM-a internetske stranice specijalizirane za oglašavanje nekretnina ne potpadaju pod pojam elektroničke publikacije budući da se radi o oglasnom prostoru.

Agencija za elektroničke medije
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRODAJA NEKRETNINA

Vlasnik nekretnine obavezan je prije prodaje nekretnine:

Pribaviti energetski certifikat
Potencijalnom kupcu predočiti energetski certifikat
Kupcu nekretnine predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
Kod oglašavanje prodaje navesti energetski razred nekretnine

Obaveza se ne odnosi za samostojeće objekte čija je ukupna korisna površina manja od 50m2.

Prekršajne odredbe za nepridržavanje obaveze primjenjuju se od 1.siječnja 2014. Ove obaveze regulirane su čl.23 i čl.24 Zakona o gradnji.

IZNAJMLJIVANJE NEKRETNINA

Vlasnik nekretnine obavezan je prije iznajmljivanja:

Pribaviti energetski certifikat
Potencijalnom najmoprimcu predočiti energetski certifikat
Najmoprimcu nekretnine predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
Kod oglašavanje iznajmljivanja navesti energetski razred nekretnine

Prekršajne odredbe za nepridržavanje obaveze primjenjuju se od 1.siječnja 2016. Ove obaveze regulirane su čl.23, čl.24 i čl.203 Zakona o gradnji

Kazne za nepoštivanje zakonskih odredbi

Za nepridržavanje obaveze Zakonom o gradnji propisane su novčane kazne u iznosu od 5.000 kn do 10.000 kn za fizičke osobe (vlasnike zgrade i ovlaštene posrednike u prometu nekretninama) i od 15.000 kn do 30.000 kn za pravne osobe (vlasnike zgrade i ovlaštene posrednike u prometu nekretninama).
Energetski pregledi i certificiranje

 • Energetski certifikati i energetski pregledi zgrada

  Ovlašteni smo za vršenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada. Od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva tvrtka je ovlaštena energetski certifikat izdavati i za zgrade sa jednostavnim i sa složenim tehničkim sustavom, tj. za sve zgrade. Energetske preglede i certifikate radimo za sve zgrade u cijeloj Hrvatskoj.Usluge pružamo na području cijele Hrvatske, a uredi se nalaze u Zadru i Zagrebu.
  Pročitajte više »

 • Energetski certifikat zgrade je zakonska obaveza

  Energetski certifikat već neko vrijeme je obavezan za sve nove zgrade, kao i za one zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju. Usvajanjem novih izmjena i dopuna Zakona, poboljšat će se provođenje politike energetske učinkovitosti u Republici Hrvatskoj. Novi Zakon posebice će pridonijeti poboljšanju kvalitete provedenih energetskih pregleda i izdanih energetskih certifikata zgrada.

  Pročitajte više »

 • Energetski pregled građevine

  Energetski pregled je sustavan postupak kojim se analizira postojeća potrošnja zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije. Takva definicija energetskog pregleda je uređena Zakonom o učinkovitom korištenju energije. Postoji više vrsta energetskog pregleda, ovisno o svrsi zbog kojeg se rade i tipu objekta. Tvrtka je ovlaštena provoditi energetske preglede svih vrsta zgrada.

  Pročitajte više »

 • Izmjene Zakona o učinkovitom korišt. energije

  Obveznik provođenja energetskog pregleda su zgrade javnog sektora i veliki potrošači, koji su ga morali provesti do početka 2013. godine.Pod zgrade javnog sektora podrazumijevaju se one koje imaju ukupnu korisnu površinu preko 500m2, bez obzira na ukupnu potrošnju energije u građevini. Veliki potrošač je krajnji kupac energije čija godišnja potrošnja energije prelazi 10.000 MWh.

  Pročitajte više »

Novosti